Bromssystem

Bromssystem

Dubbelkretsbromssystem innebär att fotbromsen delas upp i två oberoende delar. Om en krets (broms för 2 hjul) misslyckas, fungerar den andra kretsen (återstående 2 hjul) som normalt. Detta ökar säkerhetsnivån och är en egenskap hos alla förutom de äldsta bilarna....
Helfoliering och foliering av bilar

Helfoliering och foliering av bilar

Att foliera bilen är inte bara ett smidigt sätt att förändra bilens utseende till de bättre, det kan också vara ett smidigt sätt att nyttja bilens reklampotential. Man behöver ju inte bara ”wrappa” (wrapping är ett annat ord för foliering) med vackra färger. Man kan...
Kontrollera däckets lufttryck

Kontrollera däckets lufttryck

Däckets lufttryck är under konstant påfrestning och därmed sjunker den konstant. Man bör alltid kontrollera däckets lufttryck då det påverkar bilens bränsleförbrukning och väghållning, de påverkar även inbromsningen och svängar vilka alla är viktiga egenskaper för ett...