Däckets lufttryck är under konstant påfrestning och därmed sjunker den konstant. Man bör alltid kontrollera däckets lufttryck då det påverkar bilens bränsleförbrukning och väghållning, de påverkar även inbromsningen och svängar vilka alla är viktiga egenskaper för ett fordons säkerhet. Dessutom slits däcket snabbare om du kör med ett felaktigt lufttryck.

Även under perfekta förhållanden sjunker däckets tryck med cirka 1 psi varje månad. Därför bör man kontrollera däcktrycket en gång per månad, helst oftare än så, samtidigt bör man också kontrollera mönsterdjupet.

Om du är osäker på vilket lufttryck ditt däck ska ha kan du ta en titt på bilens informationsbok eller på däckets sidovägg.

Att kontrollera däckets lufttryck är väldigt viktigt, både ur ett säkerhets- och ekonomiskt perspektiv. Läs mer här om hur man kollar lufttryck i däcken

Checklista för egna lufttryckskontroller

Alla bilar ha en instruktionsbok som anger ett rekommenderat lufttryck för ditt fordon. Nedan har vi en checklista för dig.

 • Kontrollera lufttryck minst en gång i månaden.
 • Kontrollera reservdäck.
 • Kontrollera trycket innan långa körningar.
 • Däckets lufttryck ska vara cirka 2,2 till 2,5 bar (i en personbil).
 • Husbilar och lättalastbilar ska ha högre däcktryck. Cirka 4 till 4,5 bar.

Hur gör du en lufttryckskontroll?

Som vi skrivit tidigare påverkas däckets lufttryck konstant. Så här går du till väga när du ska utföra en lufttryckskontroll:

 • Använd en lufttrycksmätare, du hittar dessa på bensinstationer om du inte har en.
 • Kontrollera trycket när däcken är kalla så blir värdet korrekt.
 • Skruva av ventilhatten och placera mätaren över ventilen.
 • Läs av mätaren och jämför med det rekommenderade däcktrycket i instruktionsboken.
 • Byt ut ventilhattarna om de är slitna.
 • Fyll på med luft om det behövs.
 • Kontrollera trycket ytterligare en gång för att säkerställa att det blivit korrekt.
 • Upprepa dessa steg på samtliga däck.
 • Om däckets lufttryck sjunker snabbt måste du kontakta en verkstad. Det kan bero på att fälgen sitter fel eller att däcken läcker luft någonstans.